Industrijski park Nova Gradiška
Tehnološki inkubator Nova Gradiška
Grad Nova Gradiška
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europski fond za regionalni razvoj