Postani virtualni stanar Tehnološkog inkubatora Nova Gradiška

Cilj virtualnog inkubatora je pružiti podršku poduzetnicima početnicima u pokretanju njihova poslovnog pothvata, potaknuti novu jednostavniju dimenziju poslovanja među poduzetnicima, a time ujedno pridonijeti razvoju i promociji cijele poslovne zone IPNG.

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Ukupna vrijednost projekta: 29.211.218,00 HRK (bez PDV-a)
Bespovratna sredstva: 19.945.084,25 HRK
Nositelj projekta: Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.

Trajanje projekta: 34 mjeseca
Početak projekta: rujan 2017.
Planiran završetak projekta: lipanj 2020.

Virtualni stanari

Privlačenje novih investitora, razvoj industrijske zone te priprema, pisanje i provođenje projekata iz EU fondova

Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje

Godine 2006. osnovano je poduzeće Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. s ciljem razvoja industrijske zone i privlačenja novih investicija. Suradnja Industrijskog parka Nova Gradiška d.o.o. i Grada Nova Gradiška doprinijela je otvorenošću prema investitorima i fleksibilnošću prema njihovim potrebama. Rezultat su trenutni investitori u Industrijskom parku Nova Gradiška, poduzeća različitih veličina te različitih područja djelovanja, od prehrambene do metaloprerađivačke industrije, koja zapošljavaju više od 400 stanovnika lokalnog područja.

Tvrtka Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. bavi se pripremom, pisanjem i provođenjem projekata iz EU fondova. 

Prodaja i najam, facility management, projektiranje i konzalting

Brodax d.o.o.

Tvrtka se nalazi u Novoj Gradiški, Frankopanska 58.

Glavne djelatnosti tvrtke su prodaja i najam, facility management, projektiranje i konzalting. Regionalna tvrtka koja objedinjuje tri područja rada: prodaju i najam raznih dobara, facility management svih vrsta objekata te projektiranje i konzalting kod posredništva i zastupništva. 

U sektoru Facility managementa gospodari se objektom i objedinjuju se svi pomoćni procesi vođenja, čime se osigurava optimalna funkcionalnost privatnog, poslovnog ili industrijskog objekta. 

  • Čišćenje i održavanje privatnih i poslovnih objekata
  • Čišćenje i održavanje vanjskih površina
  • Komercijalno upravljanje

Industrijsko čišćenje jedan je od najtežih poslova jer je potrebna ozbiljnost, preciznost i velika odgovornost. Sa suradnjom tima projektiranja i konzaltinga, rade detaljan plan čišćenja kako bi se zastoji sveli na minimum, a pritom područje očistili 

Pod projektiranje i konzalting obuhvaćeni su poslovi planiranja i optimizacija proizvodnje, trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu, istraživanje prodajnog i radnog tržišta.

Oprema koju tvrtka posjeduje:

  • posebne mobilne jedinice za proizvodnju pare/tople vode
  • opremu za pakiranje rastresitih materijala u “big bag” vreće
  • visokotlačne vodene pumpe za pranje hladnom i toplom vodom
  • specijalne visokoefikasna vozila za usisavanje
  • specijalna kombinirana vozila za usisavanje i visokotlačno pranje

Najtraženije usluge koje tvrtka nudi su usisavanje, odmašćivanje, pražnjenje, pranje visokotlačnim pumpama, čišćenje suhim ledom, kemijsko čišćenje, pranje fasadi i ostalo. 

Od opreme koju posjeduju mogu se izdvojiti mobilne jedinice za proizvodnju pare/tople vode, oprema za pakiranje, visokotlačne vodene pumpe, vozila za usisavanje i specijalna kombinirana vozila.

Sektor projektiranja i konzaltinga fokusiran je na planiranje i optimizaciju proizvodnje u industriji te na jačanje poslovnih prilika u Hrvatskoj i inozemstvu.

Upravljanje projektima i savjetovanje temeljeno je na dugogodišnjem iskustvu rada u industriji. Svjesni su da planiranje obuhvaća ogromnu količinu informacija i interdisciplinarnost, zbog čega je kvalitetna komunikacija s klijentom i pametno upravljanje procesima ono čemu teže.

Kroz uslugu projektiranja njihov posao je planiranje i potpuno operativno vođenje projekta, a klijentima su na usluzi i kroz opciju konzaltinga gdje su se specijalizirali za posredovanje, zastupništvo, istraživanje te analiziranje i koordinaciju projekata.

 

Stanari inkubatora

1. kat Created with sketchtool. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Prizemlje Created with sketchtool. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29
Proizvodno-servisni prostor Uredski prostor Coworking prostor Edukacijska dvorana Informatička učionica Konferencijska dvorana Sanitarno-garderobni prostor Hodnik Odabrani prostor
Trenutno nemamo stanara
Trenutno nemamo stanara

Tko može postati virtualni stanar Tehnološkog inkubatora?

Elektronički identitet virtualnog inkubatora mogu dobiti svi stanari Tehnološkog inkubatora, svi poduzetnici početnici, koji posluju manje od 2 godine ili fizičke osobe koje su pokrenule postupak registracije.

Kako bi postao stanar virtualnog inkubatora, poduzetnik mora ispuniti prijavni obrazac. Odluku o ulasku stanara u virtualni inkubator donosi komisija za prijem stanara Virtualnog inkubatora na temelju toga zadovoljava li poduzetnik tražene kriterije.