Postani virtualni stanar Tehnološkog inkubatora Nova Gradiška

Cilj virtualnog inkubatora je pružiti podršku poduzetnicima početnicima u pokretanju njihova poslovnog pothvata, potaknuti novu jednostavniju dimenziju poslovanja među poduzetnicima, a time ujedno pridonijeti razvoju i promociji cijele poslovne zone IPNG.

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Ukupna vrijednost projekta: 29.211.218,00 HRK (bez PDV-a)
Bespovratna sredstva: 19.945.084,25 HRK
Nositelj projekta: Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.

Trajanje projekta: 34 mjeseca
Početak projekta: rujan 2017.
Planiran završetak projekta: lipanj 2020.

Virtualni stanari

Trenutno nemamo virtualnih stanara

Stanari inkubatora

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29
Proizvodno-servisni prostor Uredski prostor Coworking prostor Edukacijska dvorana Informatička učionica Konferencijska dvorana Sanitarno-garderobni prostor Hodnik Odabrani prostor
Privlačenje novih investitora, razvoj industrijske zone te priprema, pisanje i provođenje projekata iz EU fondova

Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje

Godine 2006. osnovano je poduzeće Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. s ciljem razvoja industrijske zone i privlačenja novih investicija. Suradnja Industrijskog parka Nova Gradiška d.o.o. i Grada Nova Gradiška doprinijela je otvorenošću prema investitorima i fleksibilnošću prema njihovim potrebama. Rezultat su trenutni investitori u Industrijskom parku Nova Gradiška, poduzeća različitih veličina te različitih područja djelovanja, od prehrambene do metaloprerađivačke industrije, koja zapošljavaju više od 400 stanovnika lokalnog područja.

Tvrtka Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. bavi se pripremom, pisanjem i provođenjem projekata iz EU fondova. 

Tko može postati virtualni stanar Tehnološkog inkubatora?

Elektronički identitet virtualnog inkubatora mogu dobiti svi stanari Tehnološkog inkubatora, svi poduzetnici početnici, koji posluju manje od 2 godine ili fizičke osobe koje su pokrenule postupak registracije.

Kako bi postao stanar virtualnog inkubatora, poduzetnik mora ispuniti prijavni obrazac. Odluku o ulasku stanara u virtualni inkubator donosi komisija za prijem stanara Virtualnog inkubatora na temelju toga zadovoljava li poduzetnik tražene kriterije.